Minggu, 05 Desember 2010

Surat Kuasa Zakat Profesi


SURAT KESEDIAAN ZAKAT PROFESI / INFAQ


Perihal : Kesediaan Zakat Profesi / Infaq                           Surakarta, .................................................... 

Kepada : Ykh. Ketua LAZIS UNS
              Di Surakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dalam rangka  menjaga kebersihan harta dan menunaikan kewajiban Rukun Islam ke tiga yaitu membayar zakat/ infaq agar disiplin, tepat guna dan sasaran, dengan ini saya bersedia membayar zakat profesi atau infaq  dengan sistem auto zakat / infaq  melalui LAZIS UNS dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Memberikan kuasa kepada saudara untuk melakukan pemotongan gaji saya setiap bulannya sampai dengan saya tarik kembali surat kuasa ini untuk zakat, sebesar 1,5% / 2%  /  2,5%  dari gaji bruto saya, atau zakat sebesar Rp ............................................. *)
  2. Memberikan kuasa kepada saudara untuk melakukan pemotongan gaji saya setiap bulannya sampai dengan saya tarik kembali surat kuasa ini untuk infaq sebesar  Rp 5.000,-/ Rp 10.000,-/ Rp 15.000,-/ Rp 20.000,- atau  Rp .................................................... *)
  3. Memberi kuasa kepada saudara untuk menyalurkan serta memberdayakan zakat / infaq saya sesuai dengan syariat Islam.

Demikian surat kuasa pemotongan gaji untuk zakat / infaq ini saya buat, semoga dapat disalurkan dengan amanah.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Muzzaki/ Donatur Pembuat Surat Kuasa


TtdNama  
:
............................................................................................


NIP     
:
............................................................................................


Unit Kerja        
:
............................................................................................


No Telp/HP   
:
............................................................................................

*) pilih salah satu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar